BOOKING


*** หมายเหตุ เมื่อกดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทางแทมมารีน วิลล่า สวนผึ้ง จะเช็คข้อมูลห้องพัก , วันที่เข้าพัก , เวลาเข้าพัก ในการจองห้องพัก และจะมีเจ้าหน้าที่ของแทมมารีน วิลล่า สวนผึ้งติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจองเท่านั้น ***