BOOKING AND PAYMENT

การจองห้องพักแทมมารีน วิลล่า สวนผึ้ง : ลูกค้าสามารถติดต่อ-สอบถามห้องพักได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น.
ติดต่อทางโทรศัพท์ : 098-829-1995 , 092-271-1461
อีเมล : tammarene.suanphung@gmail.com

การชำระเงินของแทมมารีน วิลล่า สวนผึ้ง

  • หากลูกค้ายืนยันการจองห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระเงินมัดจำ 50 % เพื่อแทมมารีน วิลล่า สวนผึ้ง จะได้เตรียมห้องพักให้ท่านทันที
  • ส่วนที่เหลืออีก 50% สามารถไปชำระเพิ่มที่แทมมารีน วิลล่า สวนผึ้งได้
  • หากลูกค้าโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งกลับมายังเบอร์โทรศัพท์ 098-829-1995 หรือส่ง SMS

เงื่อนไขการยกเลิกห้องพักและการเลื่อนวันเข้าพักของแทมมารีน วิลล่า สวนผึ้ง

  • กรณีลูกค้าชำระเงินจองมาแล้วและแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 10 วัน ก่อนถึงวันเข้าพักทางแทมมารีน วิลล่า สวนผึ้งยินดีคืนเงินจองให้

การโอนเงินผ่านธนาคาร

  • ธนาคารกรุงศรี, เลขที่บัญชี 673-0-00334-5, ชื่อบัญชี บริษัท กู๊ดวิลล์ เลเชอร์ จำกัด, ประเภทบัญชี กระแสรายวัน สาขา เดอะ คริสตัล